OFFICIUM d.o.o.

Vaš partner za sigurno gospodarenje otpadom

O nama

O nama

Officium d.o.o. je tvrtka za otkup, sakupljanje i primarnu preradu sekundarnih sirovina. Naše dugogodišnje iskustvo u gospodarenju otpadom na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske I Istarske županije nam je omogućilo da se pozicioniramo u jednu od vodećih tvrtki za sakupljanje i otkup sekundarnih sirovina, prijevoz opasnog i neopasnog otpada i rukovanje ostalim otpadnim materijalima.

Naša misija je da našom kvalitetom usluga, adekvatnim stručnim kapacitetom i iskustvom stvaramo dodatnu vrijednost za tvrtku, klijente i društvo na održiv način. Tokom godina usavršavali smo i zaposlenike i naš pogon kako bi poslovali u skladu sa najnovijim zakonskim propisima i posjedovali sve potrebne dozvole za rukovanje otpadom. Naši zaposlenici su stručno osposobljeni za izvođenje vrlo složenih operacija demontaže postrojenja i svih vrsta metala, a naglasak bi stavili na autogene rezače s udovoljenjem zakonskih propisa s Vaše i naše strane. Za sve informacije po pitanju gospodarenja otpadom, zbrinjavanja i postupanja s otpadom stojimo Vam na usluzi.

Usluge

Prikupljanjem, obradom i preradom metalnog otpada sprječavamo rasipanje ovih vrijednih sekundarnih sirovina čiji je postotak ponovne iskoristivosti jako veliki.

Sirovine koje se dobiju nakon recikliranja obnovljivih otpada su takozvane sekundarne sirovine. Najpoznatije sekundarne sirovine su: staklo, papir, karton, plastika.

Naši iskusni i obučeni zaposlenici obavljaju autogeno rezanje metalnih dijelova užarenih s pomoću plamena visoke temperature, koji nastaje izgaranjem smjese kisika i gorivog plina, najčešće acetilena.

Samotuovarnim kamionom prikupljamo otpad kod proizvođača, koji se zatim otprema posebnim čeličnim kontejnerima do skladišta.

Usluge

  • Obrada otpadnog metala i tehnološkog otpada
  • Autogeno rezanje metala
  • Prijevoz otpada
  • Otkup sekundarnih sirovina

Obrada otpadnog metala i tehnološkog otpada

Prikupljanjem, obradom i preradom metalnog otpada sprječavamo rasipanje ovih vrijednih sekundarnih sirovina čiji je postotak ponovne iskoristivosti jako veliki.

Za nadzor toka i zbrinjavanje tehnološkog otpada propisane su posebne procedure, kojih se mora pridržavati svaki proizvođač odnosno vlasnik tehnološkog otpada.

Autogeno rezanje metala

Naši iskusni i obučeni zaposlenici obavljaju autogeno rezanje metalnih dijelova užarenih s pomoću plamena visoke temperature, koji nastaje izgaranjem smjese kisika i gorivog plina, najčešće acetilena.

Postupak autogenog rezanja zasniva se na svojstvima metala i legura da zagrijani na temperaturu zapaljenja izgaraju u struji kisika. Postupkom rezanja dobro se režu čelik i čelični lijev, kao i ostale vrste metala.

Prijevoz otpada

Samotuovarnim kamionom prikupljamo otpad kod proizvođača, koji se zatim otprema posebnim čeličnim kontejnerima do skladišta.

Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada.

Otkup sekundarnih sirovina

Sirovine koje se dobiju nakon recikliranja obnovljivih otpada su takozvane sekundarne sirovine. Najpoznatije sekundarne sirovine su: staklo, papir, karton, plastika.

Sakupljanjem starog papira uštede su višestruke: potrebno je 30 do 55 % manje energije za recikliranje starog papira u novi, manje su emisije štetnih tvari u zrak, ne zagađuje se okoliš, smanjuje se količina otpada na deponiji, te novine, časopisi, knjige, bilježnice, predstavljaju korisnu sirovinu za izradu novog papira.

Kontakt

Direktor: Boris Lopar, bacc.oec.

095/914-7742

boris.lopar@officium.hr

Lokacija

Cvjetna 3

51000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 84338591485